แพ็คเกจพาตะลุยแหล่งค้าส่งอี้อู 

เดินทางพร้อมทริป พร้อมไกด์ส่วนตัว ไม่เดินรวมกลุ่ม เดินตลาด4วันเต็ม!

สิ่งที่คุณจะได้รับ 

อบรบการซื้อขายและให้คำแนะนำการจัดส่งสินค้ากลับมาไทย

บริการสั่งซื้อสินค้าเมื่อท่านอยู่ไทย Re-order

กระเป๋าช็อปปิ้ง พับได้พกพาสะดวก 

ของขวัญเสริมความเฮง

ซิมการ์เล่นเน็ตฟรี 4 GB ทุกที่นั่ง

YIWU

4วัน 3 คืน

เดินทางพร้อมทริป

มีเจ้าหน้าที่คนไทย เดินทางไปด้วย

น้ำหนักกระเป๋า 28 KG.

โหลดใต้เครื่อง 23 KG + ถือขึ้นเครื่อง 5 KG

ใบอนุญาตนําเที่ยว เลขที่ 21/00609

อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Air China ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 28 KG

โหลดใต้เครื่อง 23 KG.

ถือขึ้นเครื่อง 5 KG.

วีซ่าเข้าจีนแบบ 1 ครั้ง

รถรับ-ส่งสนามบิน

ไกด์ส่วนตัว 1 คน

ห้องพัก 3 คืน ใกล้แหล่งค้าส่งเพียงเดินข้ามถนน

ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจ

arrow&v

เดินทางพร้อมกัน 2 คน

พร้อมบริการด้วย

29,900

ราคาต่อท่าน

฿

= ไกด์ส่วนตัว 1 คน

= ห้องพัก 1 ห้อง

**เดินทางคนเดียว,พักคนเดียว 

จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าเดินทางระหว่างที่ ค่าแท็กซี่ใกล้เคียงกับที่ไทย

ค่าอาหารกลางวันตลอดทริป

เงื่อนไข

ในกรณีลูกค้าไม่เดินทางตามกำหนด  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณีค่ะ ในกรณีลูกค้าชำระเป็นเงินมัดจำ เงินส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วันค่ะ

โปรแกรมเดินทาง

อี้อู

ตะลุยเมืองค้าส่งของโลก

เดินทางพร้อมทริป พร้อมไกด์ส่วนตัว ไม่เดินรวมกลุ่ม

วันที่ 1 - ออกเดินทาง และเดินตามโปรแกรม

วันที่ 2 - เดินตามโปรแกรม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารชั้น2 มื้อที่3 เสร็จเรียบร้อย มีไกด์ส่วนตัวมาบริการตามโปรแกรมที่ท่านกำหนด เลือกชมสินค้าตามอิสระ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และเดินตามโปรแกรมต่อ พร้อมไกด์ส่วนตัว

พบกันที่ล็อบบี้ เพื่อนำท่านไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง พร้อมเครื่องดื่มนานาชนิด มื้อที่4

18.30 น.

วันที่ 3 - เดินตามโปรแกรม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารชั้น2 มื้อที่5 เสร็จเรียบร้อย มีไกด์ส่วนตัวมาบริการตามโปรแกรมที่ท่านกำหนด เลือกชมสินค้าตามอิสระ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และเดินตามโปรแกรมต่อ พร้อมไกด์ส่วนตัว

18.30 น.

พบกันที่ล็อบบี้ เพื่อนำท่านไปรับประทานอาหารโต๊ะจีน พร้อมเครื่องเดิมนานาชนิด  มื้อที่6

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารชั้น2 มื้อที่7 เสร็จเรียบร้อย มีไกด์ส่วนตัวมาบริการตามโปรแกรมที่ท่านกำหนด เลือกชมสินค้าตามอิสระ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และเดินตามโปรแกรมต่อ พร้อมไกด์ส่วนตัว

17.00 น.

พบกันที่ล็อบบี้ เพื่อนำท่านสู่สนามบินหางโจว และรับประทานอาหารมื้อที่8 เดินทางกลับด้วยสายการบิน Air China CA715 พร้อมรับประทานอาหารบนเครื่องมื้อที่9
ออกเดินทางเวลา 22.00 น. (เวลาจีน)
ถึงไทยเวลา 00.55 น. (เวลาไทย)

HGH

BKK

 HANGZHOU 

ออกเดินทาง:

22:05

เวลาประเทศจีน

 BANGKOK 

เวลาถึง

00:55

เวลาประเทศไทย

CA715

ใช้เวลาประมาณ:

3.50 ชม.

FLIGHT NO:

วันที่ 4 - เดินตามโปรแกรม เดินทางกลับไทย

23.30 น.

นัดหมายที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

ทางเข้าประตู9 มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และเตรียมเอกสารพาสปอร์ตให้ทุกท่าน
ทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ และพบกันที่ GATE  
บนเครื่องมีอาหารบริการ
มื้อที่1

กรุงเทพฯ

หางโจว

BANGKOK 

ออกเดินทาง:

02:10

เวลาประเทศไทย

HANGZHOU

ถึงเวลาประมาณ

07:00

เวลาประเทศจีน

FLIGHT NO

CA716

ใช้เวลาเดินทาง

3.50 ชม.

เวลาประเทศจีนเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง

 07.00 น. 

ถึงเมืองหางโจวเวลาจากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองอี้อู ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชั่วโมง และนำท่านเช็คอินที่โรงแรม ทีมไกด์รอต้อนรับ พร้อมนำท่านสู่แหล่งค่าส่งจนถึงเวลา 17.00 น.

 18.00 น. 

พบกันที่ล็อบบี้โรงแรม เพื่อนำท่านรับประทานอาหารมื้้อที่2