แอพพลิเคชั่นแนะนำ

WeChat

แอพลิเคชั่นยอดฮิตของชาวจีน ใช้ในการติดต่อ

สื่อสารกับทางร้านค้า และไกด์

Google Translate

บริการฟรีของ Google จะแปลคำ วลี และหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กว่า 100 ภาษาได้ทันที.