แพ็คเกจกวางโจวพารวย 

เดินทางพร้อมทริป พร้อมไกด์ส่วนตัว ไม่เดินรวมกลุ่ม

ใบอนุญาตนําเที่ยว เลขที่ 21/00609

ธันวาคม

20-23

     ตารางเดินทาง  

4วัน 3 คืน

น้ำหนักกระเป๋า 27 KG.

โหลดใต้เครื่อง 20 KG + ถือขึ้นเครื่อง 7 KG

เดินทางพร้อมทริป

อบรบการซื้อขายและให้คำแนะนำการจัดส่งสินค้ากลับมาไทย

ฟรี บริการสั่งซื้อสินค้าเมื่อท่านอยู่ไทย 

กระเป๋าช็อปปิ้ง พับได้พกพาสะดวก 

ของขวัญเสริมความเฮง

สิ่งที่คุณจะได้รับ 

ราคาแพ็คเกจ

เดินทางเดี่ยว

พร้อมบริการด้วย

= ไกด์ส่วนตัว 1 คน

= ห้องพัก 1 ห้อง

26,500

ราคาต่อท่าน

฿

เดินทางคู่

เดินทางพร้อมกัน 2 คนในทริปเดียวกัน

พร้อมบริการด้วย

= ไกด์ส่วนตัว 1 คน

= ห้องพัก 1 ห้อง

23,500

ราคาต่อท่าน

฿

อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 27 KG.

วีซ่าเข้าจีนแบบ 1 ครั้ง

รถรับ-ส่งสนามบิน

กด์ส่วนตัว 1 คน บริการตลอดทริป ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.

ห้องพัก 3 คืน โรงแรม LIDO HOTEL (4 ดาว) ใจกลางแหล่งช็อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่

อาหารเช้าและเย็น 9 มื้อ

ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าเดินทางระหว่างที่ ค่าแท็กซี่ใกล้เคียงกับที่ไทย

ค่าอาหารกลางวันตลอดทริป

เงื่อนไข

   ในกรณีลูกค้าไม่เดินทางตามกำหนด  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณีค่ะ ในกรณีลูกค้าชำระเป็นเงินมัดจำ เงินส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วันค่ะ

โปรแกรมเดินทาง

กวางโจว

เดินทาง 4 วัน 3 คืน

เดินทางพร้อมทริป พร้อมไกด์ส่วนตัว ไม่เดินรวมกลุ่ม

วันที่ 1 - ออกเดินทาง

12.30 น.

นัดหมายที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

รับพาสปอร์ตและเอกสารตามจุดนัดหมาย ทำการเช็คอิน และพบกันที่ GATE 

กรุงเทพฯ

BANGKOK

กวางโจว

GUANGZHOU

ออกเดินทาง:

ถึงเวลา

16:00

(เวลาไทย)

19:50

(เวลาจีน)

FLIGHT NO:

TG678

ใช้เวลาเดินทาง

2.40 ชม.

ค่ำ

-รับประทานอาหารที่ชั้น 6

-อบรมแนะนำขั้นตอนการซื้อขายที่จีน ให้คำแนะนำการจัดส่งสินค้ามาไทย

วันที่ 2 - เดินตามโปรแกรมที่กำหนด

เช้า

รับประทานอาหารที่ชั้น 30 เวลา 07.30-10.00 น. ตามอิสระ เสร็จแล้วลงมาพบไกด์ส่วนตัวที่ล็อบบี้ ชั้น1 พร้อมเดินดูสินค้าตามโปรแกรมที่ลูกค้ากำหนด

รับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และเดินตามโปรแกรมต่อ พร้อมไกด์ส่วนตัว

กลางวัน

รับประทานอาหารที่ชั้น 6 จากนั้นนำท่านสู่ถนนสีสันแห่งเมืองกวางเจา "ช่างเซี่ยจิ่ว

18.00 น.

วันที่ 3 - เดินตามโปรแกรมที่กำหนด

รับประทานอาหารที่ชั้น 30 เวลา 07.30-10.00 น. ตามอิสระ เสร็จแล้วลงมาพบไกด์ส่วนตัวที่ล็อบบี้ ชั้น1 พร้อมเดินดูสินค้าตามโปรแกรมที่ลูกค้ากำหนด

รับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และเดินตามโปรแกรมต่อ พร้อมไกด์ส่วนตัว

รับประทานอาหารที่ชั้น 6 จากนั้นนำท่านสู่ถนนสีสันแห่งเมืองกวางเจา  "เป่ยจิงลู่"

วันที่ 4 - เดินตามโปรแกรมที่กำหนด

เช้า

CHECK OUT!

ลูกค้าทำการเช็คเอาท์ หรือ ให้ทีมงานช่วยทำการเช็คเอ้าท์ ก่อน 12.00 น. พร้อมคืนคีย์การ์ด 

**กรณีไม่คืนคีย์การ์ด ลูกค้าต้องชำระเพิ่มเอง 145 หยวน /ต่อ 1 ห้อง

รับประทานอาหารที่ชั้น 30 เวลา 07.30-10.00 น. ตามอิสระ เสร็จแล้วลงมาพบไกด์ส่วนตัวที่ล็อบบี้ ชั้น1 พร้อมเดินดูสินค้าตามโปรแกรมที่ลูกค้ากำหนด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และเดินตามโปรแกรมต่อ พร้อมไกด์ส่วนตัว

16.30 น.

พบกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม นำท่านสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับไทย

กวางโจว

GHANGZHOU

กรุงเทพฯ

BANGKOK

ออกเดินทาง:

21:05

(เวลาไทย)

เวลาถึง

23:05

(เวลาจีน)

FLIGHT NO:

TG679

ใช้เวลาประมาณ:

2.40 ชม.

เช้า

กลางวัน

18.00 น.