แอพพลิเคชั่นแนะนำ

WeChat

แอพลิเคชั่นยอดฮิตของชาวจีน ใช้ในการติดต่อ

สื่อสารกับทางร้านค้า และไกด์

Google Translate

บริการฟรีของ Google จะแปลคำ วลี และหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กว่า 100 ภาษาได้ทันที.

义乌购-义乌小商品官方APP

แอพพลิเคชั่นที่ค้นหาสินค้าจากแหล่งค้าส่งอี้อู

Dowload: Apple Store Only!

Yiwu Market Guide

แอพพลิเคชั่นนำทางแผนผังของ District  ทั้ง 5 ของอีอู้