แพ็คเกจเดินทางเองกวางโจว
 

เดินทางพร้อมทริป พร้อมไกด์ส่วนตัว ไม่เดินรวมกลุ่ม

สิ่งที่คุณจะได้รับ 

ฟรี บริการสั่งซื้อสินค้าเมื่อท่านอยู่ไทย 

กระเป๋าช็อปปิ้ง พับได้พกพาสะดวก 

GUANGZHOU

3วัน 2 คืน

เดินทางพร้อมทริป

รถรับ-ส่งสนามบิน

อัตราค่าบริการนี้รวม

วีซ่าเข้าจีนแบบ 1 ครั้ง

รถรับ-ส่งสนามบิน

ไกด์ส่วนตัว 1 คนตั้งแต่ 09.00-17.00 น.

ห้องพัก 3 คืน โรงแรม LIDO HOTEL (4 ดาว) ใจกลางแหล่งช็อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าเดินทางระหว่างที่ ค่าแท็กซี่ใกล้เคียงกับที่ไทย

ค่าอาหารทุกมื้อ

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

เงื่อนไข

ในกรณีลูกค้าไม่เดินทางตามกำหนด  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณีค่ะ ในกรณีลูกค้าชำระเป็นเงินมัดจำ เงินส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วันค่ะ

แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้เดินทางช่วงงาน Canton Fair ได้

ราคาแพ็คเกจ

เลือกจำนวนผู้เดินทาง:

arrow&v

เดินทางพร้อมกัน 2 คนในทริปเดียวกัน

พร้อมบริการด้วย

= ไกด์ส่วนตัว 1 คน

= ห้องพัก 1 ห้อง

9,400

ราคาต่อท่าน

฿

**เดินทางคนเดียว,พักคนเดียว 

จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท

ใบอนุญาตนําเที่ยว เลขที่ 21/00609

หากต้องการเพิ่มวันเดินทาง สามารถแจ้งได้คะ คิดเพิ่มราคาตามจริง